ಕವಿಸಮಯ

ಮಳೆ

ಮಳೆ ಬ೦ತು ಮಳೆ

-PRATHYUSH P

ಮಳೆ  ಬ೦ತು  ಮಳೆ

ಅಡಿದೆವು ಕ೦ಸಾಳೆ

ತೊಳೆಯಿತು ಕೊಳೆ

ಮಳೆ ಬ೦ತು ಮಳೆ

 

ಹಸಿರಿನ ಗದ್ಧೆ

ನಾವೆಲ ಒದ್ಧೆ

ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಮುದ್ಧೆ

ಮಳೆ ಬ೦ತು ಮಳೆ

 

ತುತಾಯೆತು ಮಡಿಕೆ

ತ೦ದೆವು ಅಡಿಕೆ

ಹಿಡಿಕೊ೦ಡು ಕೊಡೆ

ಮಳೆ ಬ೦ತು ಮಳೆ

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Skip to toolbar