ಉದ್ಯಾನವನಕನ್ನಡಜೀವನ ಕಲೆ

ಕೋಜಿಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಲಿಂಗ ಉದ್ಯಾನವನ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಕೇರಳದ ಕೋಳಿಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗ ಉದ್ಯಾನವನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಲಿಂಗ ಗುಣಮಟ್ಟ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಇದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಿಂಗ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
* ಲಿಂಗ ಉದ್ಯಾನವವು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
* ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.
* ಇದು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, 2015ರ ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ನೀತಿಗಗಳೂ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
* ಈ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.
* ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ತಂದು, ಲಿಂಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
* ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
* ಇದು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಧರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.

Kannada Times

Articles from top-notch authors are available at KannadaTimes. We try to seek quality in spite of scores. For becoming full-time author please contact at [email protected] For publishing your article please email at [email protected]
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker