SWARAMEDHA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY ANNUAL DAY-2016-17 Photos (3)

ಚಿತ್ರ ವಿವರ :
ಎಡದಿಂದ ಚಿನ್ಮಯ ಎಂ.ರಾವ್, ಆನಂದ್, ನರಹರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ವಿದ್ವಾನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅನಂತ ಅವಧಾನಿ, ಡಾ. ಆರ್ ಅರುಣಾಚಲಮ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ದೃಶ್ಯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker