ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ ಅಟಲ್

  • Sep- 2018 -
    10 September

    ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ

    ಭಾವಾನುವಾದ - ನೃತ್ಯಗುರು ಸಹನಾ ಚೇತನ್ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ, ಮರಗಳೆಂದೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಳ್ಳಿಗಳೂ ಮೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲುಗಳಂತು ಒಸರುವುದೇ ಇಲ್ಲ,

    Read More »
Back to top button

Looks like your ad blocker is on.

We rely on ads to bring you our intuitive articles & journalism. Please allow ads & support KannadaTimes.com.