love

 • Sep- 2017 -
  2 September
  ಕವಿಸಮಯ

  ಚಿರ ಪ್ರೀತಿಯ ಉದಯ

  ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾಸಲಾರದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೇಮದ ಭಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯ-ಭೂಮಿಯ ಅಜನ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮ…

  Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker