GERUSOPPA JWALAMALINI TEMPLE (1)

2 Comments

  1. ತಾಯಿ ವಡಣಭೈಲು ಬಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡು ತಾಯಿ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಳೆ ತುಲಾಭಾರ ಹಾಕಿಸಿ, ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಭೂತರಾಯ ಸ್ಬಾಮಿಗೆ 5 ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 2 kg ಕುಂಕುಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಕ್ತಿ‌ನಾಗನಿಗೆ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಡವೆ ಹರಕೆ ಹಾಕಿಸಿವೆ ತಾಯಿ, ಸಿಗಂಧೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಕಾಪಾಡು.

    Show quoted text

    Show quoted text

  2. ತಾಯಿ ವಡಣಭೈಲು ಬಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡು ತಾಯಿ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಳೆ ತುಲಾಭಾರ ಹಾಕಿಸಿ, ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಭೂತರಾಯ ಸ್ಬಾಮಿಗೆ 5 ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 2 kg ಕುಂಕುಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಕ್ತಿ‌ನಾಗನಿಗೆ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಡವೆ ಹರಕೆ ಹಾಕಿಸಿವೆ ತಾಯಿ, ಸಿಗಂಧೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಪಾದದ ಮೇಲಾಣೆ.

    Show quoted text

Back to top button

Looks like your ad blocker is on.

We rely on ads to bring you our intuitive articles & journalism. Please allow ads & support KannadaTimes.com.